Please update your Flash Player to view content.

Informacija
Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais ir šeštadieniais

10:00 val.

(pirmadienį nėra)

antradieniais - penktadieniais

10:00 val.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias bažnyčioje.


 

Pamaldos

Pirmaisiais mėnesio

Penktadieniais meldžiamės

į Švč. Jėzaus Širdį.

Šeštadieniais meldžiamės

į Švč. Mergelę Mariją.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais

Gegužinės  (į Švč. Mergelę Mariją)

- gegužės mėn. 09:30 val.

Birželinės (į Švč. Jėzaus Širdį)

- birželio mėn. 09:30 val.

Rožinio malda

- spalio mėn. 09:30 val.

Advento metu giedamos

Švč. M. Marijos valandos 9:30 val.

Gavėnios metu, penktadieniais ir

sekmadieniais einamas

Šv. Kryžiaus kelias 9:30 val.

Gavėnios metu, sekmadieniais prieš ir po

Šv. Mišių giedami „Graudūs verksmai“


Atlaidai

Viešpaties Apreiškimo

Švč. Mergelei Marijai

(bažnyčios titulo)

kovo 25 d.(keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Antano Paduviečio

 birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Porciunkulės

rugpjūčio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Pranciškaus Asyžiečio

spalio 4 d.


Raštinė dirba:

Darbo dienomis

(išskyrus pirmadienį)

nuo 9:00 val. iki 13:00 val.

Šeštadieniais

nuo 11:00 val. iki 18:00 val.

Sekmadieniais

nuo 11:00 val. iki 13:30 val.

Būtinu atveju

kreipkitės bet kuriuo metu

 

 


Kalendorius

loader

Naujienų prenumerata

Dekretas Nr.2

 

Atlaidų suteikimo DEKRETAS

Remdamasis Apaštališkosios Penitenciarijos 1999 metų rugsėjo 12 dienos raštu Prot.

Nr. 121/99/1 bei vadovaudamasis bendrosiomis atlaidų suteikimo normomis,

NUSTATAU,

kad Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje,

be Visuotinių atlaidų, kuriuos tikintieji gali gauti rugpjūčio 2 ir lapkričio 2 dienomis, dar galima gauti šiuos Visuotinius atlaidus:

1. Viešpaties Apreiškimo Svč. Mergelei Marijai - kovo 25 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

2. Sv. Antano Paduviečio - birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

3. Porciunkulės - rugpjūčio 02 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

4. Sv. Pranciškaus Asyžiečio - spalio 04 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Visuotiniams atlaidams gauti reikia aplankyti bažnyčią dalyvauti Eucharistijoje, atlikus Išpažintį, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą sukalbėti Viešpaties maldą ('Tėve mūsų") bei Tikėjimo Išpažinimą ir, pašalinus bet kokį prisirišimą prie bet kokios, kad ir lengvos nuodėmės, pasimelsti Šventojo Tėvo intencija (Enchiridion Indulgentiarum, n. 19 - 20).

Visuotinius atlaidus šiomis progomis galima gauti nuo atlaidų dienos išvakarių vidurdienio iki atlaidų dienos vakaro vieną kartą.

Visi kiti iki šiol duoti atlaidų raštai nebegalioja.

Kaunas, 2005 metų birželio 24 diena, Nr. 157/55.